סלעים ואלמנטים

סלעים בגינה המונחים על פי תכנון ועיצוב נכון, מוסיפים עניין וחן טבעי לכל גן.
תכנון של הפרשי גובה עם שימוש נכון בסלעים יוצר שילוב הומוגני עם תנאי הקרקע.
שימוש ובחירה נכונה של אלמנטים יהפוך כל אלמנט לתוספת משמעותים לעיצוב הגינה.