פיתוח שבילים ומדרגות  ועיצוב בעזרת צמחייה,
אתגר עצום בגינה קטנה!!!