הפרוייקט בוצע בשיתוף פעולה מלא עם הלקוחות
מוטיב השתקפות הבית והסובב אותו במי הבריכות סביב, היווה ההשראה ליצירה לתכנון ולעיצוב.
הבית שוכן באזור המרכז.
אדריכלות: דורית סלע
צלם: עודד סמדר